Jun 17

Allt du behöver veta om AAK-aktien

Är du intresserad av att investera i AAK-aktien? Denna djupgående guide ger dig all information du behöver för att fatta ett välgrundat beslut. Vi kommer att gå igenom företaget bakom aktien, aktiekursutvecklingen, finansiella nyckeltal och rapporter, ägarstruktur, nyheter och pressmeddelanden samt investeringsanalyser från experter. Låt oss börja med ett övergripande perspektiv på företaget AAK.

Företaget AAK

Om AAK

AAK (tidigare Aarhus Karlshamn AB) är ett svenskt livsmedelsföretag med global räckvidd som specialiserat sig på vegetabiliska oljor och fetter. Företaget grundades 1871 och har sedan dess vuxit till en av världens ledande producenter av högspecialiserade vegetabiliska oljor och fetter. AAK erbjuder lösningar för bakningstillämpningar, choklad och konfektyr, mejeri, barnmat och mycket mer. Målet är att utveckla produkter som är smakrika, näringsrika och hållbara.

AAKs affärsområden

AAK är organiserat i tre affärsområden:

1. Food Ingredients - Erbjuder speciallösningar för bakningstillämpningar, choklad och konfektyr, mejeri, glass och barnmat.

2. Chocolate & Confectionery Fats - Förser choklad- och konfektyrsindustrin med kakaosmörsfetter, fetter för fyllningar och glasyr.

3. Technical Products & Feed - Tillhandahåller tekniska oljor och fetter för industriella ändamål, exempelvis livsmedelsförpackningar, kosmetika och djurfoder.

AAKs hållbarhetsarbete

Hållbarhet är en central del i AAKs affärsstrategi. Företaget strävar efter att minska sin miljöpåverkan genom att förbättra resurseffektiviteten och använda förnybar energi. De arbetar också med att främja schyssta arbetsvillkor och har skrivit under FN:s Global Compact. Ett viktigt fokusområde är hållbar livsmedelsproduktion genom mer hållbara råvaror och produktionsmetoder.

Aktien och aktiekursen

AAK-aktiens utveckling

AAK har varit ett börsnoterat bolag sedan 2005 när det noterades på Stockholmsbörsen. Efter en stark kursutveckling fram till 2017 föll aktiekursen tillbaka under några år. Men sedan 2020 har aktien åter stigit kraftigt. De senaste åren har aktiekursen utvecklats mycket positivt tack vare ökad efterfrågan på hälsosamma vegetabiliska oljor och fetter.

Aktieanalys och rekommendationer

AAK-aktien är populär bland analytiker som ser goda möjligheter för fortsatt värdetillväxt. Enligt Dagens Industris aktieanalys har aktien potential att stiga ytterligare medan värderingen ännu är attraktiv. Flera institutioner som SEB, Carnegie och Handelsbanken har utfärdat köprekommendationer på aktien.

Aktieutdelning och direktavkastning

AAK har en historik av relativt höga och stabila aktieutdelningar. Under de senaste åren har den årliga utdelningen per aktie legat på mellan 2,25-3 kronor. Med en aktiekurs runt 250 kr innebär det en direktavkastning på runt 1-1,2%, vilket är förhållandevis bra för ett tillväxtbolag.

Finansiella nyckeltal och rapporter

Kvartalsrapporter och årsredovisningar

För att hålla dig uppdaterad om AAKs senaste utveckling bör du studera företagets kvartalsrapporter och årsredovisningar. Där redovisas nyckeltal som försäljning, rörelseresultat och vinst per aktie för de olika affärsområdena och koncernen som helhet.

Nyckeltal och lönsamhetsanalys

Några viktiga nyckeltal att bevaka för AAK är:

- Rörelsemarginal: Förbättrades till 12% 2022, från 10,5% 2021
- Avkastning på operativt kapital: 13,8% 2022, över målet på 13%
- Soliditet: En mycket stark soliditet på över 50%

Dessa nyckeltal visar på att AAK är ett lönsamt bolag med stabil kapitalstruktur och god avkastning på investerat kapital.

Ledning och ägare

Styrelse och koncernledning

AAK leds av en erfaren koncernledning med bred kompetens inom livsmedels- och oljebranschen. VD är Johan Westman som tillträdde 2021. Till övriga nyckelroller hör finansdirektör, tillika vice VD, Jesper Korning och operativ chef Per Wretman. Styrelsen består av nio ledamöter under ordförandeskapet av Georg Brunstam.

Ägarstruktur och största aktieägare

De tre största ägarna i AAK är investmentbolagen Melker Schörling AB (33%), BNY Mellon (8,8%) och AMF Pension (5,3%). Övriga ägare utöver dessa större institutioner är privatpersoner och mindre fonder. Sammantaget innebär detta en relativt spridd ägarstruktur med Melker Schörling som ankarinvesterare.

Nyheter och pressmeddelanden

Senaste nyheterna om AAK

För att hålla koll på de senaste händelserna kring AAK kan du bevaka nyhetsflödet på exempelvis DI.se eller Avanza.se. Där rapporteras det om sådant som delårsrapporter, eventuella förvärv eller investeringar samt analytikerkommentarer.

Pressmeddelanden och rapporter

På AAKs egen Mediearkiv hittar du alla officiella pressmeddelanden och rapporter direkt från bolaget. Här får du korrekt och uppdaterad information om AAKs finansiella rapporter, strategiska beslut och annan viktig information för investerare.

Investeringsguider och analyser

Vad säger analytikerna?

De flesta analytikerna på Avanza är positiva till AAK-aktien. Genomsnittligt riktkurs är strax över 300 kr per aktie, jämfört med en nuvarande aktiekurs kring 250 kr. Starka drivkrafter som lyfts fram är den ökande efterfrågan på hållbara vegetabiliska oljor och fetter samt AAKs fokus på högförädlade nischprodukter.

Ska jag investera i AAK-aktien?

Sammanfattningsvis har AAK-aktien en del starka argument som talar för en investering:

- Marknadsledande position inom hållbara vegetabiliska oljor och fetter
- Attraktivt exponerad mot trenderna hälsa, miljö och hållbarhet
- God lönsamhet och stabil kapitalstruktur
- Fortsatt potential för värdetillväxt enligt analytikernas riktkurser

Mot detta ställs framför allt risker kopplade till volatila råvarupriser och en eventuell konjunkturavmattning. Men för långsiktiga investerare med tro på AAKs affärsmodell och strukturella tillväxttrender framstår aktien som ett attraktivt case. Granska bolagets rapporter, analyser och nyckeltal noga innan du fattar ditt investeringsbeslut.

FAQ om AAK-aktien

Har du ytterligare frågor om AAK-aktien? Läs vår FAQ där vi samlat svar på vanliga frågeställningar:

Vad är direktavkastningen på AAK-aktien?
Direktavkastningen, alltså utdelningen i förhållande till aktiekursen, uppgår för närvarande till 1-1,2%. AAK har en policy om att dela ut 30-50% av koncernens nettoresultat till aktieägarna.

Hur stor är AAKs omsättning och vinst?
2022 uppgick AAKs nettoomsättning till 56,2 miljarder kronor och rörelseresultatet till 6,9 miljarder kronor.

Vilka är AAKs största konkurrenter?
Några av de största konkurrenterna är Bunge, Cargill, Wilmar och Musim Mas inom vegetabiliska oljor och fetter.

Vad är AAKs P/E-tal?
P/E-talet, som sätter aktiekursen i relation till vinsten, är för tillfället strax över 20 för AAK-aktien.

Hur har aktiekursen utvecklats senaste åren?
Efter en toppnotering kring 350 kr 2017 föll aktiekursen tillbaka under några år. Men sedan 2020 har aktiekursen stigit från 160 kr till nuvarande nivå runt 250 kr.

Vilka är största aktieägarna i AAK?
De tre största aktieägarna är investmentbolaget Melker Schörling AB (33%), BNY Mellon (8,8%) samt AMF Pension (5,3%).

Vilka branscher är AAKs största kundsegment?
De absolut största kundsegmenten för AAK är livsmedels-, bageri-, choklad- och konfektyrsindustrin.

No items found.